Quy định giao hàng

Giao hàng miễn phí trong nước và quốc tế

Thời gian giao hàng tùy theo khu vực, khoảng 2-4 ngày

* Lưu ý: Thời gian trên là thời gian dự kiến. Thời gian giao hàng chính thức có thể sớm hơn hoặc trễ hơn một vài ngày tùy theo một số điều kiện khách quan mà EV Princess không thể kiểm soát được